Obsah

Stolní a deskové hry

Městská knihovna ve Vítkově nabízí od července 2018 svým čtenářům půjčování stolních a deskových her.

 

Pravidla půjčování deskových her

Půjčování

 1. Absenčně se půjčuje pouze 1 desková hra na 1 měsíc bez možnosti prodloužení.

 2. Deskovou hru si mohou půjčit pouze čtenáři registrovaní v Městské knihovně ve Vítkově s platnou registrací nejméně 6 měsíců a vyrovnanými závazky vůči knihovně.

 3. Pokud čtenář nesplňuje podmínku délky členství, může si půjčit hru po složení kauce ve výši její pořizovací hodnoty.

 4. Čtenářům mladším 15 let se desková hra půjčí oproti podpisu zákonného zástupce.

 5. Před půjčením je zkontrolován obsah hry podle vlepeného seznamu všech komponentů.

 6. Při převzetí je čtenář povinen ve vlastním zájmu zkontrolovat stav a obsah hry, jelikož v případě absence námitek odpovídá za stav hry po jejím převzetí.

 

Vrácení

 1. Čtenář je povinen vrátit deskovou hru ve stanoveném termínu.

 2. Při překročení výpůjční lhůty se postupuje podle Knihovního řádu.

 3. V případě poškození či ztráty už jednoho komponentu hry nebo hry samotné je čtenář povinen uhradit vzniklou ujmu. V případě, že se jedná o újmu nahraditelnou uvedením do původního stavu (komponent běžně samostatně dostupný) nahradí čtenář újmu knihovně tímto způsobem nejpozději do 14 dnů po datu zjištění vzniklé újmy.

 4. V případě, že poškození nebo ztráta hry nejsou samostatně nahraditelné uvedením do původního stavu, je čtenář povinen nahradit škodu ve výši ceny nové hry, přičemž se použije cena obvyklá při ceně na trhu ke dni vzniku škody, a to včetně poštovného.

 5. Čtenář vrací hru nejpozději hodinu před ukončením výpůjční doby a ve vlastním zájmu si počká na přepočítání všech komponentů.

 

Seznam stolních a deskových her

 1. Velbloudí dostihy

 2. X bere!

 3. Neobvyklí podezřelí

 4. Costa Rica

 5. Ostrov Skye

 6. Ominoes kostky bohů

 7. Partička

 8. Kvarteto

 9. Pexeso Memory

 10. Párty Alias

 11. V kostce! Česká republika

 12. Z pohádky do pohádky

 13. Kris-krosy 103

 14. Bílé historky: 50 strašidelných

 1. Formula D

 2. Šachy

 3. Ubongo: junior

 4. Team 3

 5. Sabotér

 6. Siegestorm

 7. Stolní fotbálek pro 2

 8. Bang!

 9. České památky: karetní hra

 10. Filmové hlášky

 11. Panic lab

 12. Sherlock. Nezvěstný svatebčan

 13. Veverčáci