Obsah

Výsledky průzkumu spokojenosti se službami Městské knihovny ve Vítkově

únor – březen 2018

 

Vážení čtenáři a návštěvníci knihovny,

děkujeme, že jste se zapojili do našeho průzkumu a věnovali čas vyplnění dotazníku.

Velmi nás těší pozitivní výsledky dotazníkového šetření. Vážíme si také vašich podnětů ke zlepšení činnosti knihovny. Vaše hodnocení, názory a připomínky jsou pro nás důležitou zpětnou vazbou. Ukazují nám, kterým směrem se ubírat ke zkvalitnění našich služeb.

Níže přikládáme vyhodnocení a grafické zpracování výsledků průzkumu.

 

Průběh průzkumu

 • průzkum pobíhal formou dotazníkového šetření ve dnech 1. 2. – 31. 3. 2018

 • průzkumu se účastnilo 96 respondentů ve věku 15+

 • dotazníkové šetření zahrnovalo volně dostupný online dotazník na webových stránkách knihovny a papírový dotazník dostupný v knihovně, v informačním centru a ve Vítkovském zpravodaji

 • informace o možnosti vyplnění dotazníku byla zveřejněná na facebooku knihovny a zaslána na emaily čtenářům odebírajících novinky a informace o dění v knihovně

 

Respondenti

 • dotazník vyplnilo 96 respondentů

 • online dotazník vyplnilo 46 respondentů

 • papírový dotazník vyplnilo 50 respondentů

 • dotazník vyplnilo 81 žen (84 %) a 15 mužů (16 %)

 • průměrný věk respondentů byl 44 let

 

Otázky

 • otázky dotazníku se týkaly:

 • návštěvnosti knihovny

 • spokojenosti s výběrem knih a časopisů v knihovně

 • spokojenosti se službami a personálem knihovny

 • facebooku, webu a sociálních sítí

 • v závěru dotazníku mohli respondenti vyjádřit náměty, nápady či svá přání

Otázka č. 1

Otázka č.2

Otázka č.3

Otázka č.4

Otázka č.5

Otázka č.6

Otázka č.7

Otázka č.8Otázka č. 9

Otázka č. 10Otázka č. 11

Otázka č. 12Otázka č. 13

Otázka č. 14

Otázka č. 15

Otázka č. 16Otázka č. 17

Otázka č. 18

Otázka č. 19

Otázka č. 20