Obsah

Poprvé v knihovně

 

Návštěvníkem knihovny může být jakákoliv osoba, bez ohledu na její národnost, rasu, náboženství, pohlaví a sociální status. Může v knihovně navštěvovat kulturní a vzdělávací akce a využívat doplňkové služby knihovny, jako jsou tisk a kopírování, skenování, přístup na internet, laminování, kroužková vazba či balení knih.

Čtenářem knihovny, který může využívat výpůjčních služeb, se pak stává ten, kdo se v knihovně osobně zaregistruje.

 

K registraci v knihovně potřebujete:

 • občanský průkaz (osoby starší 15 let)

 • potvrzení o studiu, studijní průkaz či index (osoby studující do 26 let)

 • podepsanou přihlášku jedním z rodičů či zákonným zástupcem v případě dětí do 15 let (nutno se přijít do knihovny přihlásit s rodičem či zákonným zástupcem)

 • finanční hotovost potřebnou k zaplacení registračního poplatku (děti 50 Kč, studenti 70 Kč, dospělí do 70 let 150 Kč, občané nad 70 let 70 Kč)

 

Podepsáním registrační přihlášky se čtenář seznámil s Knihovním řádem a zavázal se k jeho dodržování.

Čtenářky průkaz čtenář obdrží při další návštěvě knihovny. Čtenářský průkaz je nepřenosný a je aktivní 1 rok. Poté je nutno zaplacením registraci znovu obnovit.

Pro zasílání upomínek a rezervací budeme potřebovat vaší e-mailovou adresu nebo telefonní číslo. Tyto kontakty jsou nepovinné, v případě jejich neposkytnutí budeme s vámi komunikovat prostřednictvím České pošty.

Žádné osobní údaje neposkytujeme třetím osobám.

 

Orientace v knihovně

Městská knihovna ve Vítkově je rozdělena do dvou dětských oddělení (červené a zelené-modré), dospělé oddělení a oddělení odborné literatury. Dále pak knihovna vlastní sklad knih, které nejsou ve volném výběru. Tyto vám na požádání přineseme.

 • Dětské oddělení 7 – 9 let (červené) – knihy jsou rozděleny na beletrii, naučné, básně a časopisy (periodika)

 • Oddělení pro mládež 9 – 15 let (zelené a modré) - knihy jsou rozděleny na beletrii, pro holky, pro kluky, naučné a časopisy (periodika)

 • Dospělé oddělení  - knihy jsou řazeny v regálech tématicky:

 • klasická beletrie

 • detektivky a thrillery

 • válečné a dobrodružné

 • sci-fi, fantasy

 • romány pro ženy

 • historické romány

 • skutečné příběhy

 • lékařské romány

 • romány pro mladé - young adult

 • Oddělení odborné literatury – řazeno podle oborů

 • Sklad – knihy vám na požádání přineseme

V knihovně je také vyčleněn prostor (regály) na časopisy (periodika), kterých knihovna nabízí 62 titulů.

 

Půjčovní lhůta

Pro vypůjčení mimo knihovnu je půjčovní lhůta 42 kalendářních dnů. Půjčovní lhůta může být prodloužena maximálně na 100 kalendářních dnů, požádá-li o to čtenář před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další čtenář. Po této době jsou výpůjčky zablokovány a nelze je prodloužit. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení. Výpůjčky nelze prodloužit, pokud jsou již upomínány.

Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší půjčovní lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím půjčovní lhůty.

 

Pravidla půjčování

 • Počet výpůjček mimo knihovnu je omezen počtem maximálně 20 ks knihovních dokumentů a 30 ks periodik či brožur současně.

 • Čtenář nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Odpovídá za něj po celou dobu výpůjčky. U osob mladších 15 let odpovídá za vypůjčené dokumenty zákonný zástupce uživatele.

 • Čtenář odpovídá za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam. Při vrácení či půjčení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží výpis o stavu svého čtenářského konta.

 • Jestliže čtenář nevrátí vypůjčený dokument ve stanovené lhůtě, má knihovna právo upozornit jej 1., 2., a 3. upomínkou. Za upomínky účtuje knihovna sankční poplatky uvedené v Ceníku.