Obsah

Ceník služeb

 

1.  Administrativní poplatek – registrace čtenáře:

dospělí    

100,- Kč na 1 rok

děti do 15 let    

50,- Kč na 1 rok

studenti do 26 let 

50,- Kč na 1 rok (na základě předloženého stud. průkazu)

právnické osoby

100,- Kč na 1 rok

při jednorázové výpůjčce 

20,- Kč za max. 5 dokumentů (bez omezení věku)

občané nad 70 let  

zdarma

                                 

2.  Sankce a porušení knihovního řádu

     I. upomínka                    

     II. upomínka                  

     III. upomínka       

20,- Kč

50,- Kč

100,- Kč

 

3.  Meziknihovní výpůjční služba

 

Realizace výpůjčky prostřednictvím MVS  - 1 ks dokumentu za 50,-Kč v rámci ČR.

Realizace výpůjčky prostřednictvím MMVS  - dle skutečně vynaložených nákladů.

 

4.  Výlohy spojené se ztrátou dokumentu

 

Kromě skutečné náhrady škody (pořizovací cena dokumentu) účtuje knihovna čtenáři:

výlohy za knihovnické zpracování dokumentu za každý dokument 50,- Kč.

Při ztrátě nebo poškození časopisu uhradí čtenář poškozený nebo ztracený výtisk v plné výši a neplatí výlohy za knihovnické zpracování dokumentu, nebo může časopis nahradit jiným podobným časopisem.

 

5.  Ztráty a ostatní škody způsobené uživatelem

Vyhotovení náhradního čtenářského průkazu                  20,- Kč

Poškození čárového kódu v knize                                          10,- Kč

 

6.  Ostatní služby

Pronájem PC

15,- Kč za každých započatých 30 minut

Tisk výstup:

- tisk černobílý  - formát A4 - 1 strana

- tisk barevný    - formát A4 - 1 strana – text

                               - formát A4 - 1 strana - obrázek

 

2,- Kč

4,- Kč

14,- Kč

Kopírování         - černobílé - formát A4 - 1 strana

                               - černobílé - formát A3 - 1 strana

1,- Kč

2,- Kč

Laminování        - formát A4

                               - formát A5

12,- Kč

9,- Kč

Kroužková vazba:

                               -  1 - 25 listů

                               -  26 - 65 listů

                               -  66 - 100 listů

                               -  101 a více listů

 

21,- Kč

26,- Kč

29,- Kč

32,- Kč

Balení knih do ochranné fólie:

                              - do formátu A5 vč.

                              - do formátu A4 vč.

 

4,- Kč

5,- Kč

Paušální příspěvek na občerstvení předškolních dětí v rámci úterní dopolední půjčovní doby (hradí se pouze     za dítě).

10,- Kč

Pronájem společenské multifunkční místnosti

- období 1.5. – 15.10.

- období 16.10. – 30.4.

* pro akce přístupné veřejnosti, které budou pořádány vítkovskými školami, školskými zařízeními a základní uměleckou školou bude poskytnuta sleva za pronájem ve výši 50 %.

 

180,- Kč/každá započatá hodina

360,- Kč/každá započatá hodina

Ceny jsou uvedeny včetně DPH dle platné legislativy.