Obsah

Pro školy

Městská knihovna ve Vítkově nabízí žákům místních školek, škol a gymnázia účast na akcích, projektech a knihovnických lekcích, určených pro danou věkovou kategorii. 

 

Lovci perel

Městská knihovna ve Vítkově se od 1. 1. 2015 zapojila do projektu (hry) s názvem „Lovci perel“ určeného pro dětského čtenáře.

Jedná se o projekt, který byl odstartován 30. 11. 2013 a jehož autorem je paní Alice Hrbková z Knihovny města Hradce Králové. Do projektu se postupně zapojilo již 157 knihoven.

Projekt nenásilnou formou podporuje rozvoj dětského čtenářství a funguje na principu bezprostředního odměňování dětských čtenářů, kteří se zdokonalují v aktivním čtenářství formou práce s vybranými knižními tituly.

 

Realizace projektu v MěK ve Vítkově

 • každý ročník projektu (hry) probíhá vždy po dobu jednoho školního roku,

 • do projektu (hry) se mohou přihlásit čtenáři MěK ve Vítkově a to do jednotlivých kategorií podle aktuální třídy v daném školním roce,

 • čtenáři čtou vybrané knihy označené jako „Perlorodka“ a následně odpovídají na povinné i nepovinné otázky z textu, za což jsou odměňováni perlou (korálkem),

 • perly (korálky) se jmény účastnících se dětí jsou vystaveny na nástěnce přímo v knihovně, vidíme tedy vždy aktuální stav průběhu hry,

 • vyhodnocení hry bude probíhat 1x ročně, vždy k ukončení školního roku, výherci budou odměněni drobnými upomínkovými (dárkovými) předměty.

 

Sponzoři projektu

Městská knihovna ve Vítkově děkuje firmě SEVEN SPORT s.r.o. za poskytnutí sponzorského příspěvku na podporu projektu Lovci perel, který je určen pro dětského čtenáře.

inSPORTline

Městská knihovna ve Vítkově děkuje firmě DUŠAN ŠINDELÁŘ-TRANS s.r.o za poskytnutí sponzorského příspěvku na zakoupení cen k vyhodnocení 2. ročníku projektu Lovci perel.

Městská knihovna ve Vítkově děkuje firmě PETR DUSKA za poskytnutí sponzorského příspěvku na zakoupení cen k vyhodnocení 4. ročníku projektu Lovci perel.

Městská knihovna ve Vítkově děkuje firmě PROFI TEAM ´21 s.r.o. za poskytnutí sponzorského příspěvku na zakoupení cen k vyhodnocení 4. ročníku projektu Lovci perel.

Městská knihovna ve Vítkově děkuje firmě PROKŠ LUKÁŠ za poskytnutí sponzorského příspěvku na zakoupení cen k vyhodnocení 9. ročníku projektu Lovci perel.

 

Knížka pro prvňáčka aneb už jsem čtenář

Do projektu Knížka pro prvňáčka se Městská knihovna ve Vítkově zapojila v roce 2015. Cílem projektu je podporovat rozvoj četby a čtenářské gramotnosti dětí a podchytit u nich zájem o čtení od prvních měsíců školní docházky. Na konci první třídy pak děti dostávají zdarma knížku vytvořenou v rámci tohoto projektu.Děje se tak při slavnostním pasování na čtenáře naší knihovny.

 

 

Pasování prvňáčků na čtenáře

Pasování prvňáčků na čtenáře Městské knihovny ve Vítkově je tradiční akce již několik let a probíhá na konci školního roku (květen/červen). Žáci (absolventi) prvních tříd jsou slavnostně pasování rytířem Čtimírem na čtenáře naší knihovny. Kromě malých drobných upomínkových předmětů dostávají 1 rok registrace v Městské knihovně ve Vítkově zdarma. Od roku 2015 také dostávají při pasování knihu z projektu Knížka pro prvňáčka.

 

 

Knihovnické lekce a lekce informační výchovy pro žáky MŠ, ZŠ a víceletého Gymnázia

 

Doba trvání: 

Přibližně 1 -  2 vyučovací hodiny v dopoledních hodinách mimo půjčovní dobu knihovny.

 

Místo konání:

Městská knihovna ve Vítkově – dětské oddělení, oddělení pro mládež a oddělení naučné literatury.

Knihovnické lekce je nutno předem domluvit v knihovně.

 

Obsah lekcí:

Mateřské školy:

 • představení knihovny a dětského oddělení,

 • ukládání knih v dětském oddělení,

 • ukázky z knih (pohádky, říkadla, básničky)

 • čtení pohádky a následné kreslení hlavních hrdinů.

 

I. stupeň ZŠ:

 • představení knihovny a dětského oddělení,

 • ukládání knih v dětském oddělení,

 • vyhledávání knih v knihovně,

 • ukázky z knih (pohádky, říkadla, básničky)

 • význam knihovny a četby,

 • jak se do knihovny přihlásit,

 

II. stupeň ZŠ a Gymnáziu

 • význam knihovny, čtení a četby,

 • představení knihovny a orientace v knihovně,

 • skladba knihovního fondu,

 • třídění knihovního fondu v knihovně i online katalogu,

 • vyhledávání dokumentu v on-line katalogu a následně v knihovně,

 • vyhledávání informací v odborné literatuře,

 • seznámení se sociálními sítěmi knihovny,

 • seznámení s informačními technologiemi v knihovně.

 

Po domluvě lze obsah lekcí přizpůsobit konkrétnímu tématu, spisovateli, výročí apod.