Obsah

Současnost knihovny

Zřizovatelem Městské knihovny ve Vítkově je město Vítkov.

Služby poskytované knihovnou

V současné době Městská knihovna ve Vítkově poskytuje služby, které jsou určené jak pro registrované uživatele, tak i pro širokou veřejnost. V prvé řadě jsou to knihovnické a informační služby, které knihovna poskytuje podle zákona č. 257/2001 Sb. ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných informačních a knihovnických služeb.

Tyto služby lze rozdělit do dvou skupin. Jedná se o služby, které knihovna vykonává bezplatně, a služby, které vykonává za úplatu.

 

Bezplatně poskytované služby:

  • Výpůjční služby – jedná se o půjčování z knihovního fondu knihovny.

  • Meziknihovní výpůjční služby – služba pro registrované čtenáře umožňující získat dokument, který není k dispozici v knihovním fondu knihovny.

  • Informační služby -  informace o katalozích, fondech a využívání knihovny (statistika  knihovny), informace z oblasti veřejné správy, ústní informace bibliografického a faktografického charakteru,přístup na internet pro informace ze státní správy a samosprávy,  přístup k vnějším informačním zdrojům dostupných bezplatně.

  • Kulturní a vzdělávací činnost – tyto služby nejsou ze zákona č. 257/2001 Sb. povinné.

 

Zpoplatněné poskytované služby:

  • Registrace uživatele knihovny.

  • Reprografické služby – tisk, kopírování laminování, kroužková vazba.

  • Obalování učebnic.

 

Aktivity knihovny pro uživatele

Pro zájemce z řad veřejnosti (registrované či neregistrované uživatele), pořádá Městská knihovna ve Vítkově ročně několik desítek kulturně-vzdělávacích akcí. Tyto akce se konají převážně v multifunkčním sále, kde je možno využít moderní technické vybavení. Mezi veřejností jsou nejoblíbenější různé cestopisné přednášky, poznatky z expedic a výstavy fotografií, které byly pořízeny na různých kontinentech.

V letních měsících se kulturně-vzdělávací činnosti knihovny přesunují na zahradu, kde knihovna pořádá koncerty, divadla nebo například turnaj Molkky.

Pro registrované čtenáře založila knihovna dva kluby, čtenářský klub pro dospělé a Klubík. Čtenářský klub po dospělé se schází v prostorách knihovny v období od září do června vždy první čtvrtek v měsíci. Setkání je věnováno převážně novinkám na knižním trhu.

Klubík je naopak zaměřena na nejmenší děti, od batolat až po předškoláky a jeho podstatou je seznámit děti s knihou, ukázat jim poslání knihovny a naučit je novým věcem. Vzájemná setkávání umožňují dětem zapojit se do kolektivu.

 

Inovace v knihovně

Městská knihovna ve Vítkově se snaží postupně rozšiřovat služby jak pro čtenáře, tak pro uživatele knihovny.

V roce 2015 byly do knihovny zakoupeny a nainstalovány prosklené vitrínky k pořádání nejrůznějších výstav. Od této doby vystavujeme v prostorách knihovny v dvouměsíčních intervalech výstavy nejrůznějších výrobků šikovných místních občanů.

V roce 2015 byla slavnostně dána do provozu Biblioschránka, umístěna před budovou knihovny. Možnost vracení knih v době uzavření knihovny je veřejnosti kladně vítána. V témže roce bylo v knihovně zavedeno půjčování brýlí a deštníků.

V roce 2016 byly služby knihovny rozšířeny o možnost zasílání rezervací a upomínek pomocí SMS zpráv do mobilních telefonů.

V září téhož roku bylo rekonstruováno oddělení pro mládež, kdy dosavadní „kancelářské“ zařízení bylo nahrazeno sedačkami, sedacími vaky a barevně vymalováno. 

V říjnu 2017 byly spuštěny do provozu nové vlastní webové stránky městské knihovny ve Vítkově. Důvodů, proč vytvořit nové a vlastní webové stránky, bylo více. Jedním z nich bylo umožnit a usnadnit uživatelům jejich vyhledávání a přístup. Dalším důvodem bylo vytvoření stránek odpovídajících moderním designovým trendům. Stránky jsou vytvořeny v tzv. responzivním designu, což v praxi znamená, že se automaticky přizpůsobí zařízení, na kterém jsou prohlíženy (mobil, tablet, PC).

V červenci 2018 knihovna zahájila půjčování deskových her.