Obsah

Současnost knihovny

Zřizovatelem Městské knihovny ve Vítkově je město Vítkov.

Služby poskytované knihovnou

V současné době Městská knihovna ve Vítkově poskytuje služby, které jsou určené jak pro registrované uživatele, tak i pro širokou veřejnost. V prvé řadě jsou to knihovnické a informační služby, které knihovna poskytuje podle zákona č. 257/2001 Sb. ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných informačních a knihovnických služeb.

Tyto služby lze rozdělit do dvou skupin. Jedná se o služby, které knihovna vykonává bezplatně, a služby, které vykonává za úplatu.

 

Bezplatně poskytované služby:

  • Výpůjční služby – jedná se o půjčování z knihovního fondu knihovny.

  • Meziknihovní výpůjční služby – služba pro registrované čtenáře umožňující získat dokument, který není k dispozici v knihovním fondu knihovny.

  • Informační služby -  informace o katalozích, fondech a využívání knihovny (statistika  knihovny), informace z oblasti veřejné správy, ústní informace bibliografického a faktografického charakteru, přístup na internet pro informace ze státní správy a samosprávy,  přístup k vnějším informačním zdrojům dostupných bezplatně.

  • Kulturní a vzdělávací činnost – tyto služby nejsou ze zákona č. 257/2001 Sb. povinné.

 

Zpoplatněné poskytované služby:

  • Registrace uživatele knihovny.

  • Reprografické služby – tisk, kopírování laminování, kroužková vazba.

  • Obalování učebnic.

 

Aktivity knihovny pro uživatele

Pro zájemce z řad veřejnosti (registrované či neregistrované uživatele), pořádá Městská knihovna ve Vítkově ročně několik desítek kulturně-vzdělávacích akcí. Tyto akce se konají převážně v multifunkčním sále, kde je možno využít moderní technické vybavení. Mezi veřejností jsou nejoblíbenější různé cestopisné přednášky, poznatky z expedic a výstavy fotografií, které byly pořízeny na různých kontinentech.

V letních měsících se kulturně-vzdělávací činnosti knihovny přesunují na zahradu, kde knihovna pořádá koncerty, divadla nebo například turnaj Molkky.

Pro registrované čtenáře založila knihovna dva kluby, čtenářský klub pro dospělé a Klubík. Čtenářský klub po dospělé se schází v prostorách knihovny v období od září do června vždy první čtvrtek v měsíci. Setkání je věnováno převážně novinkám na knižním trhu.

Klubík je naopak zaměřena na nejmenší děti, od batolat až po předškoláky a jeho podstatou je seznámit děti s knihou, ukázat jim poslání knihovny a naučit je novým věcem. Vzájemná setkávání umožňují dětem zapojit se do kolektivu.

 

Inovace v knihovně

Městská knihovna ve Vítkově se snaží postupně rozšiřovat služby jak pro čtenáře, tak pro uživatele knihovny.

V roce 2015 byly do knihovny zakoupeny a nainstalovány prosklené vitrínky k pořádání nejrůznějších výstav. Od této doby vystavujeme v prostorách knihovny v dvouměsíčních intervalech výstavy nejrůznějších výrobků šikovných místních občanů.

V roce 2015 byla slavnostně dána do provozu Biblioschránka, umístěna před budovou knihovny. Možnost vracení knih v době uzavření knihovny je veřejnosti kladně vítána. V témže roce bylo v knihovně zavedeno půjčování brýlí a deštníků.

V roce 2016 byly služby knihovny rozšířeny o možnost zasílání rezervací a upomínek pomocí SMS zpráv do mobilních telefonů.

V září téhož roku bylo rekonstruováno oddělení pro mládež, kdy dosavadní „kancelářské“ zařízení bylo nahrazeno sedačkami, sedacími vaky a barevně vymalováno. 

V říjnu 2017 byly spuštěny do provozu nové vlastní webové stránky městské knihovny ve Vítkově. Důvodů, proč vytvořit nové a vlastní webové stránky, bylo více. Jedním z nich bylo umožnit a usnadnit uživatelům jejich vyhledávání a přístup. Dalším důvodem bylo vytvoření stránek odpovídajících moderním designovým trendům. Stránky jsou vytvořeny v tzv. responzivním designu, což v praxi znamená, že se automaticky přizpůsobí zařízení, na kterém jsou prohlíženy (mobil, tablet, PC).

V červenci 2018 knihovna zahájila půjčování deskových her a závěrem téhož roku bylo upraveno oddělení naučné literatury, kde jsme vytvořili čtenářům klidnou zónu se stolečkem a křesílky.

V prázninových měsícíh roku 2019 prošlo rekontrukci oddělení pro nejmenší děti, tedy červené oddělení. Byl vyměněn koberec, zakoupeny nové regálky a oddělaní bylo opticky rozděleno na čtecí zónu, hrací zónu a území Lovců perel (vztahující se ke stejnojmenému projektu).

V září 2019 byl do knihovny zakoupen nový automatizovaný knihovní systém Tritius, následovník systému Clavius. Pro čtenáře to znamená hlavně zbrusu nový moderní webový katalog, který je již responsivní. Je tedy dobře použitelný na mobilech a tabletech, což využije hlavně mladší generace. Při přihlášení do čtenářského konta můžou čtenáři knihy hodnotit, komentovat a doporučovat tak ostatním. Další z nových funkcí jsou například plán četby, kontrola výpůjček, rezervací a zaplacených poplatků.