Obsah

Web pro děti

 

Klubík

Každé pondělí v době od 8:30 do 11:30 hod. se pravidelně setkávají v městské knihovně ve Vítkově maminky s předškolkovými dětmi. Formou hry se tak děti od prvních krůčků dostávají do kontaktu s knihou a s prostředím knihovny. Od 10 hodin pak probíhá program formou společných básní, říkanek a cvičení pro děti. Klubík je v naší knihovně velmi oblíben. Svědčí o tom jeho hojná návštěvnost.

 

Noc s Andersenem

Noc s Andersenem je celonárodně vyhlášená akce SKIP, kdy děti přenocují v knihovnách a během této noci se účastní nejrůznějších soutěží, her, dobrodružství a překvapení formou čtení pohádek. Díky internetovému připojení se během této akce odesílají zdravice nejen samotnému Andersenovi, ale také všem, kteří podporují dětskou četbu. Termín konání začátkem dubna není náhodný, váže se k oslavám Mezinárodního dne dětské knihy, který je 2. dubna.

 

Pouť za kapičkou

Setkání dětí v knihovně doplněno vyráběním svícnu z jablíčka.

 

Jarní slet a podzimní srocování

Jarní slet a podzimní srocování jsou dvě sobotní setkání dětí, které již navštěvují mateřskou školu, a tudíž nemají možnost se účastnit pravidelného úterního klubíku. Setkání plné her je vždy doplněno o drobné vyrábění.

 

Pouť za Poustevníčkem

Pouť za Poustevníčkem je každoročně pořádaný lampionový průvod. Startuje se u knihovny a cíl je v městském parku, kde na děti čeká skřítek Poustevníček. Děti přinesou Poustevníčkovi nějaké krmivo pro zvířátka (kaštany, jablka apod.) a za odměnu si odnesou perníček a drobný upomínkový předmět. První průvod se uskutečnil v roce 2001. Oblíbenost této akce každým rokem stoupá.

 

 

Mikulášská nadílka

Každoroční mikulášská nadílka bez čerta pořádána v knihovně pro nejmenší děti. Pochvaly dětí čte mikuláš z „nebeské knihy pochval“.