Obsah

Oddělení pro mládež (modro-zelené oddělení)

 

 • Určeno především pro děti 9–15 let.

 • Nabídka knih -  dívčí a chlapecké romány, knihy o přírodě, science-fiction a fantasy knihy, dobrodružné knihy, komiksy, encyklopedie, naučné knihy - o zvířatech, technice a historii, básně a v menší míře cizojazyčné knihy.

 • Nabídka časopisů pro náctileté – ABC,  Bravo, Bart Simpson a další ... 

 • Oddělení je po rekonstrukci zařízeno dvěma sedačkami, dvěma sedacími vaky, online katalogem knihovny a policemi na vystavení nových knih.

 • Knihy jsou na hřbetě značeny zelenými (pro 9-12 let) a modrými (pro 12–15 let) písmenky a číslicemi (naučná literatura).

 • Knihy jsou v regálech rozděleny na klasickou literaturu, čtení pro holky, čtení pro kluky, naučnou literaturu a území Lovců perel (knihy určeny ke čtení k projektu Lovci perel).

 • Pořádání akcí

 • Pořádání knihovnických lekcí a lekcí informační výchovy pro žáky 2. stupně ZŠ a Gymnázia.

II. stupeň ZŠ a Gymnázium

 • význam knihovny, čtení a četby,

 • představení knihovny a orientace v knihovně,

 • skladba knihovního fondu,

 • třídění knihovního fondu v knihovně i online katalogu,

 • vyhledávání dokumentu v on-line katalogu a následně v knihovně,

 • vyhledávání informací v odborné literatuře,

 • seznámení se sociálními sítěmi knihovny,

 • seznámení s informačními technologiemi v knihovně.

 

Po domluvě lze obsah lekcí přizpůsobit konkrétnímu tématu, spisovateli, výročí apod.

 

Zajímavé odkazy pro děti