Obsah

Vítejte na stránkách vítkovské knihovny

Již nejméně 5000 let má člověk potřebu zaznamenávat své zkušenosti, poznatky, myšlenky a pocity. Za pomocí písma vytvářel nejrůznější dokumenty a sbírky těchto dokumentů. Následně pak budoval archivy a knihovny za účelem opětovného využití zaznamenaných dokumentů a knih. Knihovny jsou tak po staletí vnímány jako místa, kde je možný přístup k různým tištěným dokumentům.

Knihovna, jak ji známe dnes, je v prvé řadě instituce, kde se shromažďují, uchovávají a zpřístupňují knihovní jednotky, ale také různé jiné nosiče informací, za účelem jejich dalšího zprostředkování uživatelům a tak šíření vědomostí a poznání.

Dále je knihovna také organizací, sloužící k uspokojování informačních, vzdělávacích, vědeckých a rekreačních potřeb uživatele. Prostřednictvím svých služeb se snaží uspokojit požadavky uživatelů.

Návštěvníkem či uživatelem veřejné knihovny se může stát kdokoliv, bez ohledu na rasu, národnost, věk, pohlaví, náboženství, jazyk, handicap, ale i ekonomické postavení, zaměstnání či dosažený stupeň vzdělání. Knihovny poskytují všem rovný a svobodný přístup k informacím a informačním zdrojům a respektují právo uživatele na soukromí a anonymitu.