Obsah

Pronájem sálu

Pří rekonstrukci Městské knihovny ve Vítkově byla v 2. nadzemním podlaží vybudována multifunkční místnost (sál) sloužící k pořádání přednášek, besed a kulturních akcí. Multifunkční místnost lze pronajmout veřejností.

 

Pravidla pronájmu

Společenskou multifunkční místnost v knihovně (2. NP) je možno si pronajmout za účelem uspořádání:

  • kulturní akce (přednášky, besedy, výstavy),

  • školící a vzdělávací akce,

  • schůzovní činnosti.

 

Společenskou multifunkční místnost lze pronajmout pouze v pracovní dny, a to v pracovní době knihovnic, která je stanovena Pracovním řádem MěÚ ve Vítkově.

Prostory nelze pronajmout pro akce soukromého charakteru (rodinné oslavy, školní srazy apod.) a dále pak pro akce charakteru předvádění a prezentace zboží s jeho následným prodejem.

 

Další podmínky pro pronájem prostor:

  1. Kapacita sálu je 30 míst a je nutno ji dodržet.

  2. V případech, které nejsou uvedeny v Knihovním řádu, část šestá, rozhoduje o pronájmu Rada města Vítkova.

  3. Cena za pronájem místnosti je stanovena v Ceníku (příloha KŘ č. 1) a bude uhrazena vždy při podpisu smlouvy. Cena zahrnuje – přípravu prostor před zahájením akce, zpřístupnění prostor 1 hodinu před začátkem akce pro pořadatele, účinkující apod., užívání elektronického vybavení, převzetí a uzamčení objektu po skončení, úklid prostor.

  4. Pro akce přístupné veřejnosti, které budou pořádány vítkovskými školami, školskými zařízeními a základní uměleckou školou bude poskytnuta sleva za pronájem ve výši 50%.

Uzavírat smlouvy na krátkodobý pronájem prostor dle výše uvedených podmínek jsou oprávněni zaměstnanci odboru služeb – oddělení kultury na základě pověření Města Vítkova.