Obsah

Služby knihovny

Městská knihovna ve Vítkově poskytuje uživatelům tyto služby:

 

Výpůjční služby:

 • absenční (mimo budovu knihovny) a presenční (v budově knihovny) půjčování dokumentů (knihy, časopisy, noviny),

 • meziknihovní výpůjčky – dokument, který naše knihovna nevlastní seženeme z jiné knihovny (tato služba je zpoplatněna).

 

Informační služby:

 • poskytování informací o katalozích, fondech a využívání knihovny,

 • zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména informací ze státní správy a samosprávy,

 • poskytování ústních bibliografických, referenčních a faktografických informací a rešerší,

 • umožnění přístupu k informacím na internetu,

 • konzultační služby.

 

Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost:

 • knihovnické lekce pro žáky mateřských a základních škol a gymnázia,

 • besedy, přednášky, výstavy, koncerty a divadla,

 • kulturní a vzdělávací programy.

 

Reprografické a kopírovací služby:

 • barevné a černobílé kopírování a tisk formátu A3 a A4,

 • skenování dokumentů,

 • laminování a kroužková vazba,

 • obalování knih a učebnic.

 

Pronájem multifunkčního sálu:

 • kulturní akce (přednášky, besedy, výstavy),

 • školící a vzdělávací akce,

 • schůzovní činnost.

Prostory nelze pronajmout pro akce soukromého charakteru (rodinné oslavy, školní srazy apod.) a dále pak pro akce charakteru předvádění a prezentace zboží s jeho následným prodejem.