Obsah

Ceník služeb Městské knihovny ve Vítkově

 

1. Administrativní poplatek za registraci čtenáře:

dospělí

150 Kč na 1 rok

děti do 15 let

50 Kč na 1 rok

studenti do 26 let

70 Kč na 1 rok (na základě předloženého studentského průkazu)

rodinná registrace

200 Kč na 1 rok

partnerská registrace

150 Kč na 1 rok

právnické osoby

150 Kč na 1 rok

při jednorázové výpůjčce

20 Kč za max. 5 dokumentů (bez omezení věku)

občané nad 70 let

70 Kč na 1 rok

ZTP + ZTPP

zdarma

 

2. Sankce a porušení knihovního řádu

I. upomínka

20 Kč

II. upomínka

50 Kč

III. upomínka

100 Kč

 

3. Meziknihovní výpůjční služba

Realizace výpůjčky prostřednictvím MVS - dle skutečně vynaložených nákladů na poštovné a balné v rámci ČR. 

Realizace výpůjčky prostřednictvím MMVS - dle skutečně vynaložených nákladů.

 

4. Výlohy spojené se ztrátou dokumentu

Kromě skutečné náhrady škody (pořizovací cena dokumentu) účtuje knihovna čtenáři: 

výlohy za knihovnické zpracování dokumentu za každý dokument 50 Kč.

Při ztrátě nebo poškození časopisu uhradí čtenář poškozený nebo ztracený výtisk v plné výši a neplatí výlohy za knihovnické zpracování dokumentu, nebo může časopis nahradit jiným podobným časopisem.

 

5. Ztráty a ostatní škody způsobené uživatelem

Vyhotovení náhradního čtenářského průkazu

20 Kč

Poškození čárového kódu v knize

10 Kč

 

6. Ostatní služby

Použití PC

15 Kč za každých započatých 30 minut

 

Tisk a kopírování:

- černobílá - formát A4 - 1 strana (text)

1,50 Kč

- formát A4 – 1 strana (obrázek)

4 Kč

- barevná - formát A4 - 1 strana (text)

3 Kč

- formát A4 - 1 strana (obrázek)

9 Kč

Ceny formátu A3 jsou vždy dvojnásobné.

Při tisku nebo kopírování lichého počtu černobílých kopií formátu A4 bude konečná cena zaokrouhlena na celé koruny nahoru.

 

Laminování - formát A4

12 Kč

- formát A5

9 Kč

 

Kroužková vazba:

- 1-25 listů

21 Kč

- 26-65 listů

26 Kč

- 66-100 listů

29 Kč

- 101 a více listů

32 Kč

 

Balení knih do ochranné fólie:

- do formátu A5 vč.

8 Kč

- do formátu A4 vč.

10 Kč

 

Výprodej vyřazených knih

10 Kč/ks

Vstupné za dítě do Klubíku pro předškolní děti v rámci pondělní dopolední půjčovní doby.

10 Kč

 

Pronájem společenské multifunkční místnosti

- období 01.05.–15.10.

199 Kč/každá započatá hodina

- období 16.10.–30.04.

399 Kč/každá započatá hodina

 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH dle platné legislativy.

 

 

Mgr. Jakub Cihlář
starosta města