Obsah

Seznam zpracovatelů osobních údajů

 

  1. Knihovna Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organizace, Nádražní okruh 27, 746 01 Opava, IČ 318574

 

  1. KONZULTA Brno, a.s. mezi KONZULTA Brno, a.s., Veveří 456/9, 602 00 Brno, IČ 25548085

 

 

 

Ing. Šárka Petrtýlová                                                               Ing. Pavel Smolka

          tajemnice                                                                          starosta města