Obsah

Seznam zpracovatelů osobních údajů

 

1. Knihovna Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organizace, Nádražní okruh 27, 746 01 Opava, IČ 318574

 

2. TOPefekt s.r.o., B. Němcové 767/13, 787 01 Šumperk, IČ 29444268

 

 

Ing. Šárka Petrtýlová                                                               Ing. Pavel Smolka

          tajemnice                                                                          starosta města