Obsah

Ceník služeb v pobočkách knihovny v Klokočově a Mobilní knihovny

 

1.         Administrativní poplatek – registrace čtenáře:

dospělí 20,- Kč na 1 rok
děti do 15 let   10,- Kč na 1 rok
studenti do 26 let    10,- Kč na 1 rok (na základě předloženého studentského průkazu)
občané nad 70 let  zdarma

                                                      

2.         Sankce a porušení knihovního řádu

I. upomínka    20,- Kč
II. upomínka     50,- Kč
III. upomínka  100,- Kč

                        

3.         Výlohy spojené se ztrátou dokumentu

Kromě skutečné náhrady škody (pořizovací cena dokumentu) účtuje knihovna čtenáři:

výlohy za knihovnické zpracování dokumentu                                       50,- Kč

 

4.         Ztráty a ostatní škody způsobené čtenářem

Vyhotovení náhradního čtenářského průkazu                                       5,- Kč

Poškození čárového kódu                                                                              10,- Kč

 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH dle platné legislativy.

 

Ing. Pavel Smolka

   starosta města