Obsah

Půjčovní doba v pobočkách knihovny v Klokočově a Mobilní knihovny

 

Klokočov

Úterý

14.30 – 16.30 hod.

Čtvrtek

14.30 – 16.30 hod.

 

Mobilní knihovna

Mobilní knihovna je provozována na základě telefonické objednávky a to výhradně pro Domov Vítkov a pro občany, kteří se z vážných zdravotních důvodů nemohou do knihovny dostavit osobně.

Mobilní knihovna nebude mít vzhledem ke své povaze a kapacitním - personálním možnostem Knihovny pevně danou provozní / návštěvní dobu. V sezonních měsících (tj. květen až říjen) bude Mobilní knihovna navštěvovat místní části Vítkova, ty budou vždy v dostatečném předstihu o tomto informováni.

 

Pokud není aktuálně na vývěsce jednotlivých knihoven uvedeno jinak, jsou v době:

  • od 1. července do 31. srpna;

  • školních prázdnin;

  • od 24. prosince do 1. ledna

pobočky knihovny v místní části Klokočov a Mobilní knihovna uzavřeny.

 

Ing. Pavel Smolka

   starosta města