Obsah

Ceník služeb Městské knihovny ve Vítkově

 

1.  Administrativní poplatek – registrace čtenáře:

dospělí                                         100,- Kč na 1 rok

děti do 15 let                              50,- Kč na 1 rok

studenti do 26 let                     50,- Kč na 1 rok (na základě předloženého studentského průkazu)

rodinná registrace                   150,- Kč na 1 rok

partnerská registrace             120,- Kč na 1 rok

právnické osoby                        100,- Kč na 1 rok

při jednorázové výpůjčce       20,- Kč za max. 5 dokumentů (bez omezení věku)

občané nad 70 let                     zdarma

 

2.  Sankce a porušení knihovního řádu

     I. upomínka                      

     II. upomínka                     

     III. upomínka           

  20,- Kč

  50,- Kč

 100,- Kč

 

3.  Meziknihovní výpůjční služba

Realizace výpůjčky prostřednictvím MVS  - 1 ks dokumentu za 50,- Kč v rámci ČR.

Realizace výpůjčky prostřednictvím MMVS  - dle skutečně vynaložených nákladů.

 

4.  Výlohy spojené se ztrátou dokumentu

Kromě skutečné náhrady škody (pořizovací cena dokumentu) účtuje knihovna čtenáři:

výlohy za knihovnické zpracování dokumentu za každý dokument 50,- Kč.

    

Při ztrátě nebo poškození časopisu uhradí čtenář poškozený nebo ztracený výtisk v plné výši a neplatí výlohy za knihovnické zpracování dokumentu, nebo může časopis nahradit jiným podobným časopisem.

 

5.  Ztráty a ostatní škody způsobené uživatelem

Vyhotovení náhradního čtenářského průkazu            20,- Kč

Poškození čárového kódu v knize                                    10,- Kč

 

6.  Ostatní služby

Pronájem PC

15,- Kč za každých započatých 30 minut

Tisk výstup:

- tisk černobílý  - formát A4 - 1 strana

- tisk barevný    - formát A4 - 1 strana – text

   - formát A4 - 1 strana - obrázek

 

  2,- Kč

  4,- Kč

14,- Kč

Kopírování      

- černobílé - formát A4 - 1 strana

- černobílé - formát A3 - 1 strana

 

  1,- Kč

  2,- Kč

Laminování     

- formát A4

-  formát A5

 

12,- Kč

  9,- Kč

Kroužková vazba:

-  1 - 25 listů

-  26 - 65 listů

-  66 - 100 listů

-  101 a více listů

 

21,- Kč

26,- Kč

29,- Kč

32,- Kč

Balení knih do ochranné fólie:

- do formátu A5 vč.

- do formátu A4 vč.

 

  4,- Kč

  5,- Kč

Paušální příspěvek na občerstvení předškolních dětí v rámci úterní dopolední půjčovní doby (hradí se pouze     za dítě).

10,- Kč

Pronájem společenské multifunkční místnosti

- období 1.5. – 15.10.

- období 16.10. – 30.4.

- pro akce přístupné veřejnosti, které budou pořádány vítkovskými školami, školskými zařízeními a základní uměleckou školou bude poskytnuta sleva za pronájem ve výši 50 %.

 

180,- Kč/každá započatá hodina

360,- Kč/každá započatá hodina

 

 

 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH dle platné legislativy.

 

Ing. Pavel Smolka

   starosta města