Obsah

Ceník služeb v pobočkách knihovny v Klokočově a Mobilní knihovny

Příloha 4 - Knihovní řád Městské knihovny ve Vítkově

1.         Administrativní poplatek – registrace čtenáře:

dospělí                                          20,- Kč na 1 rok

děti do 15 let                               10,- Kč na 1 rok

studenti do 26 let                      10,- Kč na 1 rok (na základě předloženého studentského průkazu)

občané nad 70 let                     zdarma

 

2.         Sankce a porušení knihovního řádu

 I. upomínka                               20,- Kč

 II. upomínka                             50,- Kč

 III. upomínka                           100,- Kč

 

3.         Výlohy spojené se ztrátou dokumentu

Kromě skutečné náhrady škody (pořizovací cena dokumentu) účtuje knihovna čtenáři:

            výlohy za knihovnické zpracování dokumentu                                       50,- Kč

 

4.         Ztráty a ostatní škody způsobené čtenářem

            Vyhotovení náhradního čtenářského průkazu                                       5,- Kč

            Poškození čárového kódu                                                                              10,- Kč

 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH dle platné legislativy.

 

Ing. Pavel Smolka

   starosta města